Næslandet.dk

Troldmænd

Troldmænd er modsat Næslandshekse- og heksemestre ikke opvokset på Nordkronen, men i stedet rundt om i resten af Næslandet.

De ligner således ganske almindelige Lysfolk, og de lever ofte en stille tilværelse blandt menigmand, hvor de for det meste blot betragtes som lægekyndige.

Deres oplæring er ikke foregået på nogen skole, men ude i landets små afsidesliggende hytter, en fjern hule eller grotte.

Enkelte af dem er dog magtfulde magikere, som eksempelvis Fimbriald Dolomedes og Marddin Radulfir, og de allerstærkeste af dem mestrer hamskifte.

Der er to forskellige slags hamskifter: den slags, der indbefatter hamskifte til almindeligt forekommende dyrearter og den slags, der indbefatter dyr eller væsener som er af unaturlig størrelse, besidder unaturlige kræfter eller magiske evner.

Ingen er i stand til at hamskifte til et andet menneske, da det for det første forbryder sig mod troldmændenes moralske kodeks, som de er pålagt at følge, og da det kræver indtagelse af offerets kød eller blod. Og ingen troldmænd  - endsige hekse eller heksemestre - æder deres egne.

Begge former for hamskifte udgør dog en risiko for den heks eller troldmand, der anvender den. Faren for en dag at forblive i hamskiftet for resten af livet er stor.

Men risikoen ved den sidste form for hamskifte, der omhandler magiske kræfter, er endnu større, for den vil på et eller andet tidspunkt tage livet af troldmanden.

Den mørke magi, der kræves for at udføre så voldsomt et hamskifte, vil til sidst overtage troldmandens sind - gøre ham utilregnelig og farlig for sine omgivelser.

Derfor indgår en hamskiftende troldmand altid en pagt med en anden ikke-hamskiftende troldmand om at gøre en ende hans liv, den dag den mørke magi endegyldigt overtager hans sind.

En sådan pagt eksisterer mellem troldmændene Marddin Radulfir og Fimbriald Dolomedes.