Næslandet.dk

Snedkeren

Snedkeren er den himmelske ånd, der, uafhængig af Annitemperne, skabte Querqus Skjoldet af resterne af Lysets Eg.

Efter Den Første Krig, hvor Radixfolkets forfædre nedbrændte Egen, dukkede Snedkeren op og skabte Skjoldet - dette for at give Lysfolket en mulighed for en dag at tage hævn. Han pålagde dem at tage godt vare på det.

I århundrederne efter krigen førte de få overlevende Lysfolk en tilbagetrukket tilværelse af frygt for Radixfolket, men det blev til stadig flere og flere sammenstød og kampe, og en dag under en flugt forsvandt Skjoldet.

Det var havnet et sted på Nordkronens øde vidder og blev til sidst glemt af alle.

En dag blev det fundet af en mand, der derved blev Lysfolkets første egentlige konge: Eic Skjaldi (Han der bar skjoldet i kamp) - en egenrådig og temperamentsfuld konge.

Troldkvinden Archa sluttede sig til kong Skjaldis stamme, for hun kendte som den første og eneste til Skjoldets sande natur: at det ikke beskyttede den, der stod bag det - men foran det.

Som ganske lille havde hun mødt Snedkeren, som havde velsignet hende og pålagt hende at finde Querqus Skjoldet for at værne om dets hemmelighed: at det en dag skulle gøre det muligt for en kvinde af Lysfolket at udslette Radixfolket og dets hersker. (Hvordan vil ikke blive afsløret her)

Derfor havde Archa opsøgt Skjaldis stamme.

Men kendskabet til Skjoldets sande natur måtte hun ikke dele med nogen, for Snedkeren havde lagt en forbandelse over det for at beskytte dets hemmelighed indtil den rette udvalgte (Oona Frændegod) dukkede op. Archa ville ganske enkelt dø på stedet, hvis hun gav sig til at fortælle om Skjoldets hemmelighed.

Og selv om Archa forsøgte at tale kongen fra at bruge Skjoldet, lyttede han ikke, da hun kun kunne give ham den begrundelse, at der hvilede en forbandelse over det.

Eic Skjaldi lod derfor hånt om Skjoldets historie og Archas advarsler og anvendte det i kamp.

Det kostede ham livet, for alle sværd gik ret igennem skjoldet og sårede ham dødeligt. 

Denne dødskamp er billedliggjort i Det Røde Tårn, der står på Bøghs Planteskole.

Efter kongens død tog Snedkeren Skjoldet tilbage og gemte det et hemmeligt sted, så ingen kunne finde det, før tiden var moden.

Men overleveringen om Skjoldets hemmelighed var blevet til og gik fra da af fra hver af Lysfolkets dronninger til hendes førstefødte datter.